Diplomering

1982 Promotie tot doctor in de landbouwwetenschappen.

1979 Na studie aangesteld als promotie-assistent (AIO ‘avant la lettre’) op een onderzoek naar de invloed van het klimaat op het afweervermogen (immuun respons) en de stofwisseling (energie- & eiwit- huishouding) van dieren.

1975 In studietijd diverse functies vervuld in studie- en studentenvereniging.

1972 Diploma Gymnasium ß, start studie Dierwetenschappen in Wageningen.

Algemene ontwikkeling

Tussen 1982 en heden vele cursussen gevolgd betreffende:

onderzoek
(bv medisch biologisch wetenschappelijk onderzoeker richting Epidemiologie (en zodoende zowel veterinair als humaan epidemioloog));

onderwijs
(examineren, presenteren, begeleiden studentprojecten);

en management
(bv management & organisatie, mediatraining, financieel management (Open Universiteit Bedrijfsopleidingen, 1999)).

Begin 2001 de Interdepartementale Management Leergang afgerond aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) met als eindopdracht: Toezicht op Voedselveiligheid (gepubliceerd in Openbaar Bestuur (2001)).